Menu

Budowa

Oferujemy również usługi wysokiej jakości przy realizacjach budynków jednorodzinnych, mieszkalnych wielorodzinnych oraz usługowych. Doświadczenie jakie posiadamy opieramy na wieloletniej praktyce prowadząc bezpośrednio realizacje w funkcjach jak poniżej:

  • Kierownik budowy
  • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
  • Kierownik Projektu

20180222_114020_resized 20180222_155155_resized 20180312_123559_resized 20180313_130053_resized 20180315_132820_resized 20180321_120549_resized 20180410_093326_resized 20180412_075732_resized_1 20180416_145501_resized 20180420_115445_resized 20180621_143814

odbiory budynków i mieszkań, nadzory budowlane, Kieronik budowy, Inspektor Nadzoru, Inwestor zastępczyodbiory budynków i mieszkań, nadzory budowlane, Kieronik budowy, Inspektor Nadzoru, Inwestor zastępczyodbiory budynków i mieszkań, nadzory budowlane, Kieronik budowy, Inspektor Nadzoru, Inwestor zastępczyodbiory budynków i mieszkań, nadzory budowlane, Kieronik budowy, Inspektor Nadzoru, Inwestor zastępczyodbiory budynków i mieszkań, nadzory budowlane, Kieronik budowy, Inspektor Nadzoru, Inwestor zastępczyodbiory budynków i mieszkań, nadzory budowlane, Kieronik budowy, Inspektor Nadzoru, Inwestor zastępczyodbiory budynków i mieszkań, nadzory budowlane, Kieronik budowy, Inspektor Nadzoru, Inwestor zastępczyodbiory budynków i mieszkań, nadzory budowlane, Kieronik budowy, Inspektor Nadzoru, Inwestor zastępczyodbiory budynków i mieszkań, nadzory budowlane, Kieronik budowy, Inspektor Nadzoru, Inwestor zastępczyodbiory budynków i mieszkań, nadzory budowlane, Kieronik budowy, Inspektor Nadzoru, Inwestor zastępczyodbiory budynków i mieszkań, nadzory budowlane, Kieronik budowy, Inspektor Nadzoru, Inwestor zastępczy odbiory budynków i mieszkań, nadzory budowlane, Kieronik budowy, Inspektor Nadzoru, Inwestor zastępczy